Vinh danh NV kinh doanh xuất sắc tháng 6/2019

Cập Nhật: 26/5/2020 | 3:35:20 PM

Chúc mừng các nhân viên kinh doanh xuất sắc nhất của tháng 6 tại Tân Long Land

Chúc mừng các nhân viên kinh doanh xuất sắc nhất của tháng 6 tại Tân Long Land

1. Đặng Minh Nhật - VP Xuân Diệu 
2. Đặng Thị Thanh Hiền - nhánh B2 Xuân Diệu
3. Hoàng Thị Ngọc Anh - VP Vườn Đào 1
4. Nguyễn Thị Bích Chi - VP Tuy Hòa
5. Lê Thị Quỳnh Như - VP Huế

Chúc các anh chị tiếp tục phát huy và mong rằng tháng nào công ty cũng được vinh danh những gương mặt xuất sắc mới